Huisregels – Tandheelkundig Centrum Son en Breugel – Son en Breugel

Huisregels

Afspraken

Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak. Ook geven wij, desgewenst, een second opinion.

Wij versturen afspraakherinneringen d.m.v. een email aan onze patiënten. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dient slechts als extra service. Mocht u onverhoopt geen herinnering van ons ontvangen dan betekent dit niet dat uw afspraak niet doorgaat. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de door u gemaakte afspraken.

Te laat verschijnen op uw afspraak

Met het te laat verschijnen op uw afspraak riskeert u een annulering als blijkt dat er onvoldoende tijd resteert om uw afspraak en/of behandeling in zijn geheel en volgens planning te voltooien.

Niet nagekomen afspraak

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit uiterlijk 24 uur (een werkdag) van tevoren te melden. Wij zijn dan in de gelegenheid om een andere patiënt te behandelen. Zegt u de afspraak niet, of niet tijdig af, dan kan de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden. De behandelaar kijkt hierbij met redelijkheid naar het bedrag van de voorgenomen behandeling. Bij herhaaldelijk niet nakomen van afspraken zonder bericht, behouden wij ons het recht voor u uit te schrijven als patiënt.

Uw gegevens

Mochten uw persoonlijke gegevens veranderen, dan willen wij u vragen dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven, zodat wij het kunnen aanpassen in uw dossier (denk aan een nieuw telefoonnummer, e-mailadres, woonadres of veranderingen in uw algemene gezondheid)
Wij zullen u altijd verzoeken om bij uw eerste bezoek een vragenlijst in te vullen met betrekking tot uw gezondheid en medicijngebruik. Het is van belang dat u dit volledig en naar waarheid invult om complicaties te voorkomen. Wijzigingen in uw gezondheid en/of medicatie dient u aan ons door te geven.
Waak zelf over uw eigendommen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u om uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten en uw jas, tas en dergelijke mee de behandelkamer in te nemen. Het gebruik van de kapstok is voor eigen risico.
Uiteraard is het niet toegestaan om te roken in de praktijk, ook het meebrengen van huisdieren is niet toegestaan.

Privacy en geheimhoudingsplicht

Wij zijn gebonden aan het beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij geen informatie over u mogen verstrekken aan personen of instanties die niet bij de behandeling betrokken zijn. Alle noodzakelijke gegevens voor een behandeling van een patiënt worden geregistreerd en bewaard conform de Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij zijn niet verbonden aan het Landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Voor inzage door derden die niet bij een behandeling betrokken zijn is altijd uw schriftelijke toestemming nodig. Uitzonderingen hierop zijn de zorgverzekeraars. Sinds juli 2010 kunnen zij zonder uw toestemming over uw gegevens beschikken.