Eerste consult – Tandheelkundig Centrum Son en Breugel – Son en Breugel

Eerste consult

Kennismaking

U bent van harte welkom bij ons in de praktijk. Graag willen wij u beter leren kennen. Tijdens uw eerste afspraak plannen we graag meer tijd voor u vrij dan u wellicht gewend bent. Zo kunnen onze collega’s goed met u kennismaken en u op uw gemak stellen. Vervolgens zal uw tandarts een gezondheidsvragenlijst met u doorgenomen en u vragen naar uw gebitshistorie waarbij eventuele wensen en klachten met u besproken worden.

 

Naast deze kennismaking met uw tandarts en de praktijk, voert de tandarts tijdens uw intake een mondonderzoek uit. Alleen wanneer het noodzakelijk is zal de tandarts in overleg met u röntgenfoto’s kunnen maken. Na het mondonderzoek zal uw tandarts de behandelmogelijkheden aan u uitleggen en samen met u een passend behandelplan opstellen.

 

Wanneer u tandheelkundige gegevens en foto’s beschikbaar heeft van uw vorige tandarts, kunt u deze opvragen. U kunt uw tandheelkundig dossier mailen naar onze praktijk via: receptie@tandartssonenbreugel.nl

Röntgenfoto’s

Als uit uw mondonderzoek blijkt dat röntgenfoto’s gemaakt moeten worden, zal de tandarts dit eerst met u overleggen. Röntgenfoto’s kunnen noodzakelijk zijn klinische bevindingen van de tandarts te kunnen ondersteunen en tot een diagnose te komen. Indien nodig kan er samen met u besloten worden een overzichtsfoto te maken. Doormiddel van deze foto komen uw kaken volledig in beeld en kan eventuele problematiek uitgesloten worden.

Bevindingen

Nadat alle informatie is verzameld, worden de bevindingen en eventuele behandelopties uitgebreid met u besproken. Tot slot krijgt u een vrijblijvende begroting mee naar huis.